2012 SEVER ÇALIŞTAYINA DAVET

            Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine dikkat çekmek amacı ile 13-14 Haziran 2012 tarihlerinde Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği koordinasyonunda Ankara’da gerçekleştirilen “Sağlıkta Enerji Verimliği ve Kaynak Geliştirme (SEVER) Çalıştayı” enerji verimliliği alanında birçok uygulamanın mimarı olmuştur.

           Çalıştay sonrası süreçte sağlık tesislerinde enerji kaynaklarının daha etkin yönetimini sağlamak ve enerji giderlerini azaltmak için alınması gereken tedbirler ile ilgili önemli bir farkındalık oluşturulmuştur. Bu doğrultuda sağlık sektöründe artan farkındalığı pekiştirmek, verimlilik arttırıcı projelerin hayata geçirilmesinde model ve yöntemleri değerlendirmek ve yeni uygulama alanları açmak, mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan sorunları masaya yatırmak ihtiyacı 2015 yılında konunun bir sempozyum şeklinde düzenlenmesi düşüncesini ortaya çıkarmıştır.

          Bu defa, Sağlıkta Kaynak Yönetimi Derneği önderliğinde düzenlemeyi planladığımız  “Sağlıkta Enerji Verimliliği Sempozyumu”nun sağlık sektöründe faaliyet gösteren özel ve kamu sağlık kurumlarındaki çok sayıda üst düzey yetkili ile enerji sektöründe faaliyet gösteren firma yetkilerini bir araya getirerek bu alandaki yeni yönelimleri ve projeleri değerlendirme fırsatı oluşturulacağına inanıyoruz. Ankara’da 26-27 Şubat 2015 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve sağlık tesislerindeki enerji verimliliği sorunları ve çözümleri konusundaki farkındalık ve bilinç düzeyinin daha da yükseltilmesine katkıda bulunacağına inandığımız sempozyumda sizleri aramızda görmekten onur duyarız. Saygılarımızla.

Düzenleme Komitesi

bütünleşik sağlık ve bakım kongresi2

×