SAĞLIKTA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞTAYI

Açıklama

Bu raporda, çalıştay sonucunda elde edilen çıktılarla enerji alanındaki sorunlar ile sorunların çözümüne yönelik öneriler ve özellikle enerji verimliliği konusunda mevcut sağlık tesislerinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerine odaklanılmıştır. Bu raporun sağlık yöneticileri ve çalışanlarının enerji verimliği bilincine katkı sağlaması, mutluluk verici olup, emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ediyoruz.

bütünleşik sağlık ve bakım kongresi2

×