Biz Kimiz ?

Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği

Hasta ve Çalışan Hakları ve Güvenliği Derneği

Sağlık Bakanlığı’nca planlaması yapılan ve uygulamaya konulan “Öncelikli Planlama Gerektiren Sağlık Hizmetleri 2012-2023” konularında çalışmalar yapmak, insan gücü ve fiziki alt yapılar konusunda tespitlerde bulunmak, Kritik hastaların tedavi ve bakımında kullanılacak son teknolojilerin ve yeni bilgilerin geliştirilmesine katkı sağlamak, bakım standartları geliştirmek, İlgili branşlarda bilgi güncellemesi yapmak amacıyla toplantı, kongre, seminerler düzenlemek, tıbbi dergi-bildiri sunum çalışmaları yapmak ve web sitesi oluşturmak, Ülkemizde sunulan kritik bakım hizmetlerinin uluslar arası alanda tanıtılması ve benimsenmesi çalışmalarını yürütmek, Kritik bakım hizmetlerinin geliştirilmesi maksadıyla yapılacak yasal düzenlemelere ilişkin  Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurumlarına önerilerde bulunmak, Kritik bakım hizmeti sunan kurum ve kuruluşlar arasında iletişimi sağlamak ve işbirliğine teşvik etmek, Kritik bakım hizmetleri veren kişi ve kurumlar ile kritik bakım hizmeti alan hasta ve yakınlarının eğitim ve psiko-sosyal destek çalışmalarını desteklemek, eğitim materyalleri hazırlamak, dağıtmak, gerekirse bu amaçla kurslar açmak, açtırmak, sertifikasyon programları düzenlemektir.

bütünleşik sağlık ve bakım kongresi2

×