AMACIMIZ

Sağlık tesislerinde enerji verimliliği çalışmaları, enerji etütlerinin ve verimlilik artırıcı projelerin geliştirilmesinden, enerji verimli teknolojiler ve yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanılmasına kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.

Bu kapsamda oluşturulan platform ile yakıt/ısıtma sistemleri, soğutma/iklimlendirme havalandırma sistemleri, ısı yalıtımı sistemleri, elektrik ve aydınlatma sistemleri, medikal cihazlarda enerji verimliliği, yeşil bina uygulamaları, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı (güneş, rüzgâr vb.) gibi alanlarda farkındalığı arttırmak ve enerji yönetiminin etkinliğine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

bütünleşik sağlık ve bakım kongresi2

×